ფასი (დოლარი)
ფართი (კვ/მ)
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. გუმბრა , -
157,830
მ² 52
3022 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. ქვიტირი , -
284,094
მ² 189
1500 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. გუმბრა , -
88,385
მ² 20
4500 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. ბანოჯა , -
122,729
მ² 28
4320 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. ბანოჯა , -
122,729
მ² 28
4320 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. ბანოჯა , -
34,723
მ² 35
1000 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
119,951
მ² 30
4046 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. გუმბრა , -
63,132
მ² 6
10000 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
189,396
მ² 70
2700 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. ბანოჯა , -
93,120
მ² 40
2350 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
631,320
მ² 90
7000 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
78,915
მ² 35
2224 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება არა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
ქუთაისი, ზასტავა , ჯავახიშვილის ქ.
173,613
მ² 116
1500 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება არა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
ქუთაისი, ზასტავა , ი. აბაშიძის ქ.
1,041,994
მ² 316
3301 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება არა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
ქუთაისი, ზასტავა , ი. აბაშიძის ქ.
1,262,640
მ² 316
4000 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება არა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
ქუთაისი, ზასტავა , ი. აბაშიძის ქ.
1,394,902
მ² 316
4419 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
56,819
მ² 48
1179 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება არა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
ქუთაისი, გაბაშვილის გორა , დ. ჭონქაძის ქ.
126,264
მ² 210
600 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
34,723
მ² 35
1000 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
56,819
მ² 174
327 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება არა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
ქუთაისი, უქიმერიონი , ჩანჩიბაძის ქ.
63,132
მ² 53
1181 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
56,819
მ² 13
4500 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
6,944,520
მ² 560
12406 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
ამბროლაურის რაიონი, სოფ. ხვანჭკარა , -
127,653
მ² 32
4044 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0