ფასი (დოლარი)
ფართი (კვ/მ)
189,396
მ² 223
850 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
იყიდება არა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
თბილისი, დიდი დიღომი , სოფ. დიღომი
284,094
მ² 189
1500 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
315,660
მ² 395
800 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
1,150,581
მ² 426
2700 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
722,861
მ² 425
1700 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
241,480
მ² 28
8500 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
176,770
მ² 63
2800 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
473,490
მ² 79
6000 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. გუმბრა , -
157,830
მ² 52
3022 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. ქვიტირი , -
284,094
მ² 189
1500 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. გუმბრა , -
88,385
მ² 20
4500 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. ბანოჯა , -
122,729
მ² 28
4320 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. ბანოჯა , -
122,729
მ² 28
4320 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. ბანოჯა , -
34,723
მ² 35
1000 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
119,951
მ² 30
4046 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. გუმბრა , -
63,132
მ² 6
10000 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
189,396
მ² 70
2700 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
წყალტუბოს რაიონი, სოფ. ბანოჯა , -
93,120
მ² 40
2350 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
631,320
მ² 90
7000 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
78,915
მ² 35
2224 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება არა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
ქუთაისი, ზასტავა , ჯავახიშვილის ქ.
173,613
მ² 116
1500 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება არა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
ქუთაისი, ზასტავა , ი. აბაშიძის ქ.
1,041,994
მ² 316
3301 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება არა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
ქუთაისი, ზასტავა , ი. აბაშიძის ქ.
1,262,640
მ² 316
4000 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0
იყიდება არა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი
ქუთაისი, ზასტავა , ი. აბაშიძის ქ.
1,394,902
მ² 316
4419 მ²
სარ. 0
საძ. 0
ოთ. 0