ფასი (დოლარი)
ფართი (კვ/მ)
189,396
მ² 223
850 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
1,150,581
მ² 426
2700 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
722,861
მ² 425
1700 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
315,660
მ² 395
800 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
241,480
მ² 28
8500 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
176,770
მ² 63
2800 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.
473,490
მ² 79
6000 მ²
სარ.
საძ.
ოთ.